Logo
Decyzja

Decyzja

Decyzja w zakresie wykonywania napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych pod względem zgodności z wymaganiami (2014).

Zezwolenie

Zezwolenie

Zezwolenie w zakresie wykonywania napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (2014).

Zezwolenie

Zezwolenie

Zezwolenie w zakresie wykonywania napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (2015).

Zaświadczenie

Zaświadczenie

Zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie naprawy i montażu określonych typów tachografów (2011).

Zaświadczenie

Zaświadczenie

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie napraw i montażu określonych tachografów (2013).

Zaświadczenie

Zaświadczenie

Uprawnienie do wykonywania sprawdzeń tachografów cyfrowych (2012-2016).

Zaświadczenie

Zaświadczenie

Uprawnienie do wykonywania sprawdzeń tachografów cyfrowych (2016-2020).

Świadectwo

Świadectwo

Świadectwo w zakresie sprawdzania urządzeń rejestrujących - tachografów samochodowych (2013).

Świadectwo

Świadectwo

Świadectwo w zakresie sprawdzania urządzeń rejestrujących - tachografów samochodowych (2016).