Logo

Polityka Prywatności

Wersja: 1.0
Data utworzenia: 02.04.2018
Data ostatniej aktualizacji: 02.04.2018

SPIS TREŚCI

 1. Wstęp
 2. Podstawy prawne
 3. Definicje
 4. Dane osobowe
 5. Gromadzenie danych
 6. Cele przechowywania danych osobowych
 7. Bezpieczeństwo
 8. Pliki cookie
 9. Cele stosowania plików cookie
 10. Zgoda Użytkownika

1. Wstęp

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych firma Tacho-Ekspert z siedzibą przy ulicy Ignacego Łukasiewicza 6, 83-000 Pruszcz Gdański pragnie dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia naszym Klientom komfortu oraz poprawienia jakości usług Serwisu Internetowego www.tacho-ekspert.pl. Państwa dane osobowe są dla naszej działalności bardzo istotnym elementem do którego podchodzimy z wielką starannością. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób pozyskiwania oraz przetwarzania Państwa danych osobowych. Dotyczy ona wszystkich Użytkowników naszego Serwisu Internetowego, zarówno zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych oraz Klientów korzystających z naszych usług lub produktów. Wraz z rozwojem firmy niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianom. Z tego powodu zachęcamy Państwa do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej i zapoznania się z aktualną treścią Polityki Prywatności.

2. Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
 3. Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. L 201 z dn. 31 lipca 2002 r. str. 37).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1445 z późn. zm.).
Nowe zasady dotyczą informowania Użytkowników stron internetowych o stosowaniu plików cookie, które Serwis Internetowy umieszcza na Urządzeniu Użytkownika. Niniejszy tekst zawiera objaśnienie jakie pliki są wykorzystywane przez Serwis Internetowy oraz w jakim celu. Uważamy, że dzięki tej informacji, Użytkownik otrzyma stosowną wiedzę, co podnosi zaufanie oraz satysfakcję korzystania z naszych usług.

3. Definicje

 1. Administrator – firma Tacho-Ekspert z siedzibą przy ulicy Ignacego Łukasiewicza 6, 83-000 Pruszcz Gdański, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji na urządzeniach użytkownika.
 2. Klient, Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Cookie – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniu Użytkownika.
 4. Serwis Internetowy – strona internetowa lub aplikacja, działająca w domenie www.tacho-ekspert.pl, zarządzana przez Administratora.
 5. Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu Internetowego.

4. Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest ta, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na powołanie się m.in. na numer identyfikacyjny. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 2. W celu zachowania jak najwyższej spójności z aktualnymi przepisami oraz definicją danych osobowych, firma Tacho-Ekspert postanawia przyjąć szeroko pojętą interpretację danych osobowych. Za dane osobowe uznajemy każde dane dotyczące osoby fizycznej obejmujące między innymi imię, nazwisko, adres czy historię płatności.

5. Gromadzenie danych

Administrator może gromadzić dane osobowe pod warunkiem uzyskania zgody Klienta.

 1. Dane umożliwiające identyfikację i kontakt z Klientem. Są to takie dane jak imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail oraz inne dane pozyskane bezpośrednio od Klienta.
 2. Niezbędne dane do świadczenia Państwu naszych usług.
 3. Dane osobowe innych osób w celu korzystania z naszych usług.

6. Cele przechowywania danych osobowych

Ze względu na charakter naszych usług gromadzimy dane naszych Klientów w następujących celach:

 1. Świadczenie usług.
 2. Dostarczanie produktów.
 3. Udoskonalanie produktów i usług.
 4. Prezentacja nowych produktów i usług.
 5. Umożliwienie zakupu produktów i usług.

7. Bezpieczeństwo

 1. Nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim.
 2. Połączenie z Serwisem Internetowym odbywa się poprzez protokół szyfrowany – HTTPS.
 3. Dostęp do części Serwisu Internetowego zawierającego dane osobowe klienta jest możliwy wyłącznie po zalogowaniu. Oznacza to, że jest wymagany login i hasło.

8. Pliki cookie

Pliki cookie to forma przechowywania prostych danych tekstowych przez przeglądarkę internetową, czyli na Urządzeniu Użytkownika strony. Dane są zapisywane w momencie odwiedzania danej strony internetowej. Z pewnością wszystkie najpopularniejsze przeglądarki umożliwiają usuwanie plików cookie w każdej chwili. Warto też wiedzieć, że ciasteczka są wykorzystywane od wielu lat (od 1997 r.) jednak dopiero od 2013 r. istnieje obowiązek informowania Użytkowników o ich wykorzystywaniu przez dany serwis. Ich stosowanie jest bardzo popularne, a najczęstszym przypadkiem jest przechowywanie informacji o autoryzacji Użytkownika, który jest aktualnie zalogowany w serwisie. Dzięki temu Użytkownik nie musi podawać loginu i hasła ilekroć odwiedza stronę. Serwis Internetowy firmy Tacho-Ekspert chce wykorzystywać ściśle określone pliki cookie, aby zapewnić Użytkownikowi przyjemny pobyt na stronie. Jednocześnie staramy się ograniczać ich ilość do tych, które według nas są niezbędne lub bardzo pomocne.
Lista plików cookie:

 1. teac – zapobiega przed wielokrotnym informowaniu Użytkownika o stosowanych plikach cookie.
 2. TachoEkspert.Application.Identity – informacja o aktualnie zalogowanym Użytkowniku.
 3. __RequestVerificationToken – zabezpieczenie formularzy.
 4. ARRAffinity – zapewnia połączenie z tym samym serwerem podczas sesji.
 5. _ga, _gat – wykorzystywany przez Google Analitics.

9. Cele stosowania plików cookie

 1. Rozpoznanie Urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Realizacja procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych.
 3. Dostosowanie zawartości stron Serwisu Internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji.
 4. Tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron Serwisu Internetowego, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu Internetowego.
 6. Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookie: Google Inc. z siedzibą w USA].
 7. Wykorzystanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com [administrator cookie: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii].

10. Zgoda Użytkownika

Serwis Internetowy www.tacho-ekspert.pl korzysta z plików cookie wyłącznie za zgodą Użytkownika. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez odpowiednią konfigurację ustawień oprogramowania służącego do przeglądania stron, w szczególności przeglądarki internetowej.

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, Użytkownik może dokonać za pomocą konfiguracji przeglądarki internetowej lub usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (np. przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookie korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików cookie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie Internetowym.


Opcje